social

Aannemingsbedrijf R.R. Schravendijk BV logo
Aannemingsbedrijf R.R. Schravendijk BV
Aannemingsbedrijf
banner2 1920x336
Bouwkundige controles

Bouwkundige controles / Planmatig onderhoud

Door het plegen van planmatig onderhoud, ook wel meerjarenplanning genoemd, blijft onroerend goed in goede conditie, en blijft u gevrijwaard van onvoorziene kosten. Om een dergelijke meerjarenplanning op te kunnen stellen, is een grondige bouwkundige inspectie van uw pand nodig. In het bouwkundige rapport dat u korte tijd na de inspectie ontvangt, staan de gebreken vermeld die tijdens de controle zijn geconstateerd.

Meerjaren Onderhoudsplan ook wel MJOP genoemd

In een meerjarenplanning worden niet alleen de gebreken aan uw pand in kaart gebracht en op welke termijn ze moeten worden verholpen, maar ook de kosten die zijn gemoeid met het oplossen van de problemen. Te lang wachten met herstel kan leiden tot gevolgschade en dus hogere kosten.

Als bijvoorbeeld blijkt dat de cv-ketel oud is, maar nog wel voldoet, wordt in de meerjarenplanning aangegeven wat de verwachte resterende levensduur van de cv-ketel is en wat de kosten zijn bij vervanging van de ketel. Op deze manier kunt u zelf bepalen wat voor onderhoudsreserve u door de jaren heen moet opbouwen om uw pand in goede conditie te houden.

Bouwkundige inspectie

Om een meerjarenplanning actueel te houden wordt jaarlijks een bouwkundige inspectie uitgevoerd, waarna de meerjarenplanning wordt aangepast aan de gegevens uit het inspectierapport.

Op de foto’s ziet u voorbeelden van achterstallig onderhoud.

Aannemingsbedrijf R.R. Schravendijk BV logo
Aannemingsbedrijf R.R. Schravendijk BV
rechts

Aannemingsbedrijf R.R. Schravendijk BV logo
Aannemingsbedrijf R.R. Schravendijk BV